Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing gaat het om de vraag in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de financiële omvang van deze risico’s, afgezet tegen de weerstandscapaciteit. Dit zijn de financiële middelen die de provincie beschikbaar heeft of beschikbaar kan maken om zo nodig de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen en de overige financiële kengetallen geven een zo betrouwbaar en verantwoord mogelijk inzicht in de financiële positie van de provincie.

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd:

 • Een toelichting op het huidige beleid, de doelstellingen voor 2020 en wat daarvan is bereikt
 • Een inventarisatie van de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit
  • Risico's in relatie tot de coronacrisis
  • Toelichting op de inventarisatie van de risico’s
  • De berekening van het structurele en incidentele weerstandsvermogen
 • Een overzicht van bufferreserves en omvang risicoreservering in PZI
 • De financiële kengetallen met duiding van de financiële positie
 • De risico’s

In de bijlage bij deze paragraaf is een uitleg van de financiële kengetallen opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55