Jaarrekening 2020

2. Investeringen

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Originele Begroting 2020

Mutaties

Bijgestelde Begroting 2020

Jaarrekening 2020

Verschil begroot vs realisatie

Uitgaven

2 Bereikbaar Zuid-Holland

108.078

124.425

8.978

133.403

63.038

70.365

3 Schone energie voor iedereen

5.324

0

0

0

9.190

-9.190

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

70

0

0

0

0

0

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

0

955

0

955

0

955

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

12.243

15.158

-7.431

7.727

3.454

4.273

- Overzicht Algemene middelen

0

65.221

-32.877

32.344

500

31.844

Subtotaal

125.714

205.759

-31.330

174.429

76.183

98.246

Inkomsten

2 Bereikbaar Zuid-Holland

-8.361

-23.138

-11.462

-34.600

-10.412

-24.188

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

-674

0

0

0

-174

174

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

0

-956

0

-956

0

-956

- Overzicht Algemene middelen

-379

0

0

0

-379

379

Subtotaal

-9.414

-24.094

-11.462

-35.556

-10.965

-24.591

Totaal investeringskredieten

116.300

181.665

-42.792

138.873

65.218

73.655

Toelichtingen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55