Home

Samenvatting

De coronapandemie heeft het jaar 2020 beheerst. We hebben allemaal een pas op de plaats gemaakt. Letterlijk, noodgedwongen en langer dan ons lief is. Evenementen werden afgelast, winkels en horeca gesloten en mensen moesten zoveel mogelijk thuis werken. Tien van de twaalf maanden van 2020 werden door het coronavirus bepaald. En aan het einde van het jaar was het nog niet voorbij.

Uiteraard heeft de coronapandemie impact gehad op de provincie Zuid-Holland. Voor een aantal sectoren hebben wij daarom extra maatregelen genomen. Zo is er een tijdelijke subsidieregeling voor noodsteun aan de cultuursector ingesteld, is er een fonds ter ondersteuning van de lokale journalistiek gekomen en is het subsidieplafond verhoogd voor de spreiding van sociale woningbouw in de Rotterdamse regio. Ook zijn maatregelen genomen om de regionale economie te ondersteunen. Niet alleen vanuit het Herstelplan Regionale Economie van de gezamenlijke provincies, maar bijvoorbeeld ook door steun aan Zuid-Hollandse startups en innovatieve mkb-ers, een subsidieregeling voor loonkosten voor onlangs gediplomeerden en toekomstscenario’s voor de tuinbouwsector. Daarnaast konden wij negatieve gevolgen van de pandemie ook verlichten door bestaande plannen door te zetten. Ons programma voor aanleg, beheer en onderhoud hebben wij vrijwel onverkort kunnen uitvoeren. En om het openbaar vervoer draaiende te houden bleven wij de subsidies aan vervoerders doorbetalen.

Ook in onze organisatie hebben we de effecten gevoeld van de pandemie. Onze mensen kregen onder meer te maken met extra zorg voor naasten, thuisonderwijs en volledig digitaal werken. Logischerwijs heeft dat tijd en moeite gekost, en nog steeds vergt dit veel van ons aanpassingsvermogen.

In dit crisisjaar is er grote behoefte ontstaan aan perspectief op een post-corona samenleving. Hoe bouwen we aan een weerbare en inclusieve maatschappij die economisch sterk en duurzaam is? Daarom is de Zuid-Hollandse scenariostudie ‘Navigeren in de Mist’ opgesteld, waarin wij de korte- en langetermijnimpact van de coronapandemie onderzoeken. Wellicht het belangrijkste inzicht is dat de coronacrisis versnelt wat al bewoog. Zoals de digitalisering, verduurzaming en sociale tweedelingen. Het coronavirus legt het belang van een krachtige samenleving bloot, nog meer met de al bestaande stikstof-, klimaat- en biodiversiteitscrisis in het achterhoofd. En tegen die achtergrond is de roep om daadkrachtige overheden steeds duidelijker te horen.

Elke dag beter. Zuid-Holland. Ons motto is relevanter én urgenter dan ooit. Zuid-Holland bouwt mee aan een krachtige samenleving met een robuuste economie en een gezond leefklimaat. Dat doen we samen met onze partners, met onze ambities scherp voor ogen. Zo maken wij van Zuid-Holland een betere plek, elke dag.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Mei 2021

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55