Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering. De dekking voor beleidsdoelstelling van deze paragraaf is onderdeel van de organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55