Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering. De dekking voor beleidsdoelstelling van deze paragraaf is onderdeel van de organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 10:44:20 met de export van 06/23/2021 09:32:06