Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van algemene dekkingsmiddelen en organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 108.412
Gerealiseerd € 108.002
Afwijkend € 410
Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 10:44:20 met de export van 06/23/2021 09:32:06