Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van algemene dekkingsmiddelen en organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 108.412
Gerealiseerd € 108.002
Afwijkend € 410
Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55