Jaarrekening 2020

3. Kapitaallasten

3.1 Totale kapitaallasten

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 Desinvesteringen

Originele Begroting 2020

Mutaties

Bijgestelde Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil begroot vs realisatie

Totaal kapitaallasten

92.508

0

77.206

-3.432

73.775

73.705

69

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55