Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Hoe dragen subsidies bij aan de ambities van provincie Zuid-Holland?

In de periode 2015-2020 is bij €1,5 miljard het beleidsinstrument Subsidie ingezet (ruim € 0,2 miljard in 2020), en heeft hiertoe een light-beleidsevaluatie plaatsgevonden. Onderstaand figuur geeft de doeltreffendheid weer van subsidies op output en outcome niveau bij de subsidie-onderwerpen uit de subsidieregelingen in de periode 2015-2020 (zie Statenrapport van mei 2021 Beleidsevaluatie subsidies provincie Zuid-Holland 2015-2020.
Als basiselement worden hiertoe beleidstheorieën (65) opgesteld en gepresenteerd aan de Staten en op www.zuid-holland.nl gepubliceerd. Na 2018 is de doeltreffendheid op beide niveaus (output en outcome) soms verbeterd, dan wel gelijk gebleven.In vergelijking met andere (de)centrale overheden loopt de provincie hiermee voorop in Nederland en volgt daarmee het voorbeeld van Europese fondsen.
Wel heeft de provincie op een aantal aspecten nog een slag te maken. Met name het (door)ontwikkelen van beleidsindicatoren op niveau van outcome en output is vertraagd vanaf 2018, waardoor het lastiger werd om de relatie tussen de beleidsresultaten en doelen aantoonbaar bewezen te krijgen. Redenen van oponthoud waren de gelegde koppelingen met grotere trajecten als begroting en Omgevingsbeleid, die een andere planning hebben gehad.

 Doeltreffendheid 2020

Verschil doeltreffendheid 2020 ten opzichte van t.o.v. 201

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55