Bijlagen

Bijlage 2 Toelichting Voorzieningen

Grondbank RZG Zuidplas

Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)

Saldo per  
31-12-2019

Toevoegingen

Onttrekkingen Vrijval t.g.v. de
exploitatie

Onttrekkingen Aanwending

Saldo per
31-12-2020

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

9.600

0

0

2.700

6.900

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55