Jaarrekening 2020

5. Incidentele baten en lasten

Het overzicht incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV en gebaseerd op incidenteel beleid. Het incidenteel beleid duurt vanaf aanvang maximaal 3 jaar. Er is inzicht gegeven op beleidsdoelniveau per ambitie.

Recapitulatie incidentele baten en lasten
 

Incidentele lasten en baten programma's
(bedragen x €1.000)

Lasten 2020

Lasten 2020 incidenteel

Baten 2020

Baten 2020 incidenteel

1

Samen werken aan Zuid-Holland

19.654

3.705

253

209

2

Bereikbaar Zuid-Holland

293.047

54.642

39.208

33.182

3

Schone energie voor iedereen

15.661

13.004

752

752

4

Een concurrerend Zuid-Holland

80.778

57.717

5.405

5.350

5

Versterken natuur in Zuid-Holland

87.782

48.057

28.771

27.928

6

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

15.760

5.604

3.108

3.108

7

Gezond en veilig Zuid-Holland

85.294

31.231

3.337

929

-

Overzicht algemene middelen

103.059

-9.192

4.547

2.484

-

Bedrijfsvoering

4.943

4.724

634.110

906

Totaal programma's (Resultaat voor bestemming)

705.979

209.491

719.492

74.849

Recapitulatie reserves incidenteel en structureel

Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves
(bedragen x € 1.000)

Toevoeging 2020

Toevoeging 2020 incidenteel

Onttrekking 2020

Onttrekking 2020 incidenteel

Reserves

239.042

235.464

266.310

262.795

 

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55