Jaarrekening 2020

1. Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Originele Begroting 2020

Mutaties

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Samen werken aan Zuid-Holland

20.048

199

19.850

1.243

0

1.243

21.292

199

21.093

19.654

253

19.400

1.638

-55

1.692

Bereikbaar Zuid-Holland

288.974

13.407

275.567

-3.270

2.454

-5.724

285.704

15.861

269.844

293.047

39.208

253.839

-7.343

-23.347

16.004

Schone energie voor iedereen

11.217

0

11.217

1.812

47

1.765

13.030

47

12.982

15.661

752

14.909

-2.631

-705

-1.926

Een concurrerend Zuid-Holland

89.806

137

89.670

-8.776

14

-8.790

81.030

150

80.880

80.778

5.405

75.374

252

-5.255

5.506

Versterken natuur in Zuid-Holland

124.540

34.769

89.772

-29.700

-11.395

-18.304

94.841

23.373

71.467

87.782

28.771

59.012

7.058

-5.397

12.456

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

23.993

800

23.193

-1.758

-25

-1.733

22.235

775

21.460

15.760

3.108

12.652

6.475

-2.333

8.808

Gezond en veilig Zuid-Holland

99.182

4.547

94.635

4.859

948

3.911

104.041

5.495

98.546

85.294

3.337

81.957

18.747

2.158

16.589

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

97.583

2.518

95.065

6.508

0

6.508

104.090

2.518

101.572

103.071

4.547

98.524

1.019

-2.029

3.048

Overzicht Algemene middelen

6.518

617.086

-610.569

-2.196

22.059

-24.255

4.322

639.145

-634.824

4.943

634.110

-629.167

-621

5.035

-5.657

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-13

0

-13

13

0

13

Subtotaal exploitatie

761.862

673.462

88.400

-31.277

14.102

-45.379

730.585

687.564

43.021

705.979

719.492

-13.513

24.606

-31.928

56.534

Onttrekkingen

0

244.178

-244.178

0

19.338

-19.338

0

263.516

-263.516

0

266.310

-266.310

0

-2.793

2.793

Toevoegingen

155.778

0

155.778

64.717

0

64.717

220.495

0

220.495

239.042

0

239.042

-18.546

0

-18.546

Subtotaal reserves

155.778

244.178

-88.400

64.717

19.338

45.379

220.495

263.516

-43.021

239.042

266.310

-27.268

-18.546

-2.793

-15.753

Totaal baten en lasten

917.640

917.640

0

33.440

33.440

0

951.080

951.080

0

945.020

985.801

-40.781

6.060

-34.721

40.781

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55