Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Een duurzame informatievoorziening en digitalisering

Het plotseling verplicht thuiswerken tijdens de coronapandemie heeft aangetoond dat het werk door kan gaan dankzij de digitale voorzieningen en de toenemende digitale vaardigheid van provinciale medewerkers. Thuiswerken heeft in 2020 geleid tot extra kosten voor de provincie, met name op informatieveiligheid en extra personeel voor de ICT-servicedesk.

In 2020 is gewerkt aan de bewustwording dat archivering niet langer gaat om vastlegging na afloop van het werkproces, maar steeds meer om informatiebeheer vanaf het eerste moment dat informatie in een werkproces beschikbaar komt. Informatie wordt net als geld en capaciteit steeds meer een productiefactor. Ook informatie die niet in aanmerking komt voor archivering, is meer onderwerp van gesprek geworden.
Naast meer bewustwording is gewerkt aan verbetering van de technische voorzieningen waardoor de informatie, in de (bedrijfs)processen en op basis waarvan besluiten zijn genomen, beter kan worden ontsloten. Door de betere ontsluiting kunnen sneller analyses worden gemaakt van hogere kwaliteit en ook betere verslaglegging en prognoses. Daarnaast zijn processen vereenvoudigd waardoor de regelgeving over herkomst en traceerbaarheid van gegevens makkelijker kan worden nageleefd.

Toegenomen digitalisering leidt tot grotere kwetsbaarheid. In 2020 hebben we de inzet verhoogd om binnen de provincie sneller op het niveau van informatieveiligheid te komen, die voldoet aan de eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO geldt als basisnormenkader voor de informatieveiligheid van de overheid.

De verwachting voor komende jaren is dat blijvend meer vanuit huis zal worden gewerkt en de digitalisering zich snel zal blijven ontwikkelen. Dit blijft vragen om investeringen in een veilige en betrouwbare digitale werkomgeving met een goede technische ondersteuning en een gericht trainingsaanbod. Daarnaast dient het opslagsysteem te worden vernieuwd, zodat de enorme toename aan digitale informatie vindbaar, toegankelijk en veilig blijft. En we kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving rond privacy, digitale toegankelijkheid en transparantie.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55