Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om het Beleidsdoel Duurzame organisatie te realiseren, is deze vertaald naar een aantal beleidsprestaties.
Die staan hieronder beschreven.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55