Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland

Een duurzame organisatie vraagt om een duurzame huishouding. Wij streven hierbij naar tevreden medewerkers en klanten. Facilitaire activiteiten dragen bij aan uitvoering van de maatschappelijke opgaven, of het nu gaat om duurzame inkoop, een energieneutrale verbouwing van ons kantoor of de elektrificering van ons wagenpark. We ondersteunen daarom de beleidsmatige doelstellingen, zoals energietransitie, innovatie en slim datagebruik.

We zetten in op verduurzaming van ons vastgoed in lijn met de bestuurlijke afspraken binnen het Interprovinciaal Overleg en Energie Rijk Den Haag (ERDH). Inmiddels is gestart met de renovatie van gebouw C. Daarin wordt meegenomen de ontwikkeling van een integrale oplossing voor de warmte-koude-opslag van zowel gebouwdeel C als de andere bouwdelen.
Door de coronapandemie en de onduidelijkheid daaromheen is niet gestart met een verkenning van de renovatie van de overige bouwdelen van het provinciehuis. In 2021 wordt eerst een nieuwe huisvestingsvisie opgesteld en vastgesteld met input uit de Werkgemeenschap van de Toekomst over hoe de provincie wil werken. Mogelijk worden aanpassingen aan de overige bouwdelen daarna alsnog verkend. Voor de buitenlocaties zijn er in 2020 meerjarenonderhoudsplannen opgesteld.
Urgente aanpassingen aan gebouwen (1e fase brandveiligheid) zijn doorgevoerd. We implementeren het contract circulair meubilair. De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar optimalisatie van een duurzamer en gezonder aanbod van etenswaren in het provinciehuis. De resultaten zijn uitgewerkt in 2020. Door de coronapandemie is implementatie hiervan nog niet goed mogelijk geweest. Het is wel een continu proces, dat verder wordt gebracht als het provinciehuis weer opengaat..
We hebben alle poolauto’s vervangen door elektrische auto’s. In de parkeergarage zijn extra elektrische oplaadpunten aangebracht.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2021 09:33:10 met de export van 09/27/2021 13:29:55